Nút loe

Vặn vào đầu ống An Phát trước khi kéo cáp, tránh việc xước và rách vỏ cáp, ống nhựa trong quá trình kéo cáp

Mã hiệu đặt hàng:

NL – [kích thước đường kính trong của ống]

Ví dụ: Đặt cho ống An Phát 100 sẽ là NL – 100

Stt Nút loe D1 (mm) D2 (mm) L (mm)
1. NL – 25 20 35 35
2 NL – 30 25 45 50
3 NL – 40 36 55 50
4 NL – 50 45 65 60
5 NL – 65 60 95 70
7 NL – 80 75 115 85
9 NL – 100 95 140 105
10 NL – 125 116 170 120
11 NL – 150 140 205 150
13 NL – 175 168 250 160
14 NL – 200 190 270 185
15 NL – 250 235 335 200