Măng sông

Sử dụng nối hai ống An Phát cùng kích thước. Thông số kỹ thuật theo bảng bên.

Mã hiệu đặt hàng:

MS = [kích thước đường kính trong của ống]

Ví dụ: măng sông cho ống An Phát 100 sẽ là MS – 100

Stt Loại măng sông D1 (mm) D2 (mm) L (mm)
1. MS – 25 35 27 60
2. MS – 30 45 32 65
3. MS – 40 60 42 85
4. MS – 50 70 53 110
5 MS – 65 90 67 130
6. MS – 70 95 73 130
7. MS – 80 110 83 165
8. MS – 90 113 94 170
9. MS – 100 140 103 200
10. MS – 125 170 128 240
11. MS – 150 204 155 260
12. MS – 160 215 165 270
13 MS – 175 238 180 300
14 MS – 200 270 205 330
15 MS – 250 328 258 350

Các bước sử dụng măng sông nối ống

Bước 1

Vặn hết măng sông theo chiều kim đồng vào một đầu ống cần nối. Dùng cưa, cắt phần nắp của măng sông. .

Bước 2

Đưa đầu ống thứ hai cần nối vào sát đầu ống thứ nhất đã vặn măng sông ở Bước 1. Xoay măng sông ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi điểm tiếp xúc giữa hai ống nằm giữa măng sông

Bước 3

Dùng băng cao su non và băng cao su lưu hóa quận chặt điểm tiếp xúc giữa măng sông và ống

Bước 4

Dùng đèn khò làm chảy cao su lấp kìn các khe hở giữa măng sông và ống (nếu cần)

Bước 5

Dùng băng PVC chịu nước quấn chặt bên ngoài lớp băng cao su.

Bước 6

Kiềm tra mối nối hoàn thiện

Mối nối hoàn chỉnh

1. Ống nhựa

2. Măng sông

3. Băng cao su

4. Băng PVC