Gối đỡ

Sử dụng giữ khoảng cách giữa các ống nhựa xoắn lắp đặt song song với nhau.

Mã hiệu đặt hàng:

GD – [kích thước đường kính trong của ống]

Ví dụ: đặt cho ống An Phát 100 sẽ là GD – 100 

Stt Gối đỡ a (mm) b(mm) h (mm) R (mm)
1 GD – 80 192 100 99 53,5
2 GD – 90 192 100 99 56,0
3 GD – 100 192 100 99 66,0
4 GD – 125 256 132 96 81,0
5 GD – 150 256 132 96 98,0
6 GD – 200 342 170 117 131,5